Treball en equip i qualitat de l'atenció: benestar de pacients i professionals.

Descripció

L’exercici de les professions sanitàries és una activitat absorbent. A l’actualitat es realitzen en un entorn social exigent i amb menys recursos. En aquest entorn social, també l’usuari de la salut és cada vegada més exigent amb els professionals i amb les organitzacions sanitàries. Aquestes, condicionades per objectius d’eficiència, demanen als professionals un esforç per assolir-los i tot això, conjuntament amb altres canvis de caire sociològic, implica que el professionals estiguin sovint sotmesos a una forta pressió.

El present programa de treball sorgeix del propòsit de proporcionar un espai comú de reflexió, formació i treball que augmenti els recursos dels professionals i els equips per poder donar una resposta saludable, optimitzar el funcionament dels equips, millorar l’assistència als pacients, el seu benestar; així com el benestar dels professionals.

 

Metodologia:

La metodologia és activa i participativa. Incorpora exposicions conceptuals, reflexió i debat en grups, exercicis de simulació, role playing i anàlisi de casos. Té com a objectiu que els professionals puguin transferir els aprenentatges a la seva realitat quotidiana. El material inclou un document amb pautes per l’elaboració d’un pla de desenvolupament professional, a partir dels continguts presentats, la participació a la sessió i el procés de reflexió personal de cada participant.

 

Dirigit

Equips naturals de treball Professionals sanitaris

 

Objectius

 • Identificar el treball en equip com a eina necessària per l’eficàcia, la qualitat assistencial i el benestar dels professionals.
 • Analitzar els factors implicats en el benestar de la feina, el rol professional, l’equip, l’organització i la seva relació amb la qualitat assistencial.
 • Augmentar els recursos dels professionals pel treball en equip dins l’organització sanitària.
 • Millorar les competències per analitzar estratègicament el propi rol professional.
 • Facilitar recursos per al disseny d’un pla de desenvolupament professional en el marc del treball en equip a l’organització.

 

Programa

 • Treball en equip i qualitat en l’atenció als pacients.
 • Persones, grups i equips de treball.
 • Tasca: possibilitats i límits dins una institució, per la millora de l’atenció.
 • Tasca assistencial: dimensió de rol i benestar professional.
 • Les dinàmiques dels grups
 • La comunicació i el funcionament dels equips de treball
 • Factors de satisfacció, de motivació i d'eficàcia
 • Disseny del pla de desenvolupament professional

 

Docents

Maria Pau González Gómez de Olmedo.
Doctora en Psicologia. Especialista en Psicologia Clínica. Màster en Lideratge i Coaching Organitzatiu. Consultora en lideratge, grups i organitzacions. Coordinadora de Formació i de Intervenció en Equips de la Fundación Galatea.

Montserrat Plana Fernández.
Metgessa. Psicoterapeuta. Màster en clínica i salut mental. Consultora en lideratge, grups i organitzacions.

 

 

Més informació:  Treball en equip - seminari

Fitxa tècnica

Modalitat
Presencial / en Streaming
Durada
7 hores en sessió de matí i tarda.
Lloc:
A petició del centre sol·licitant.
Places
20
Curs complet
Versió imprimible