Treball en equip i qualitat de l'atenció: benestar de pacients i professionals.
Formació adreçada a equips naturals

El present programa de treball sorgeix del propòsit de proporcionar un espai comú de reflexió, formació i treball que faciliti, als professionals que integren els equips sanitaris, el seu desenvolupament personal, millori el seu benestar i ajudi a incrementar la qualitat de servei.

Objectius:
- Oferir un espai per a la reflexió i el debat sobre el treball en equip com a eina necessària per l’eficàcia, la qualitat assistencial i el benestar dels professionals.
- Identificar els principals factors relacionats amb el bon funcionament dels equips de treball i el benestar dels professionals que en formen part.
- Potenciar el creixement personal i professional.

Continguts:
- Treball en equip i qualitat en l’atenció als pacients
- Persones, grups i equips de treball
- Tasca: possibilitats i límits dins una institució, per la millora de l’atenció.
- Tasca assistencial: dimensió de rol i benestar professional
- Les dinàmiques dels grups
- La comunicació i el funcionament dels equips de treball
- Factors de satisfacció, de motivació i d'eficàcia
- Disseny del pla de desenvolupament professional

 

Metodologia:

La metodologia és activa i participativa. Incorpora:
- exposicions conceptuals
- reflexió i debat en grups
- exercicis de simulació
- jocs de rols
- anàlisi de casos

Té com a objectiu que els professionals puguin transferir els aprenentatges al bon funcionament de l’equip de treball i, en conseqüència, a la seva tasca assistencial.
El material inclou un document amb pautes per l’elaboració d’un pla de desenvolupament professional, en base als continguts presentats, la participació a la sessió i el procés de reflexió personal de cada participant.

 

A qui s'adreça:

Equips naturals de treball
Professionals sanitaris

 

Durada: 7 hores en sessió de matí i tarda.

Lloc i data: A petició del centre sol·licitant.

Seminari acreditat amb 0,9crèdits pel Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries